Obavještenje o ispitnim terminima

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Uža naučna oblast: Specijalna edukacija i reabilitacija
Katedra: Motorički poremećaji i hronične bolesti

OBAVJEŠTENJE O ISPITNIM TERMINIMA
za studente u statusu apsolvenata i imatrikulanata koji polažu ispite iz predmeta na kojima je ispitivač doc.dr.sc. Senad Mehmedinović

 

Obavještavaju se studenti I i II ciklusa studija u statusu apsolvenata i imatrikulanata da će se ispiti iz predmeta „Procjena i tretman osoba sa motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima“ (I ciklus studija) i „Metodologija naučnog istraživanja sa statistikom“ (II ciklus studija) održavati srijedom u zadnjoj sedmici svakog mjeseca sa početkom u 10. (I ciklus studija) i 12. sati (II ciklus studija).

Ispit iz predmeta „Procjena i tretman osoba sa motoričkim poremećajima i hroničnim bolestima“ studenti obavezno prijavljuju 5 dana ranije na e-mail asistentice Lame Taletović: [email protected] ili lično u kabinetu nastavnika (Kancelarija 7 ili 12).

Ispit iz predmeta „Metodologija naučnog istraživanja sa statistikom“ studenti obavezno objavljuju 5 dana ranije na e-mail više asistentice mr.Amile Mujezinović: [email protected] ili lično u kabinetu nastavnika (Kancelarija 7 ili 12). Prilikom prijave na ispit, studenti II ciklusa studija DUŽNI su u elektronskoj formi asistentici poslati pristupni rad, a na usmeni donijeti printanu verziju. Uputstva za pisanje pristupnog rada, mogu se dobiti kod asistentice.

About the Author

You may also like these