Ispitni termini iz predmeta “Metodologija naučnog istraživanja sa statistikom”

UNIVERZITET U TUZLI
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Uža naučna oblast: Specijalna edukacija i reabilitacija

OBAVJEŠTENJE O ISPITNIM TERMINIMA
za studente u statusu apsolvenata i imatrikulanata iz predmeta Metodologija naučnog istraživanja sa statistikom

Obavještavaju se studenti u statusu apsolvenata i imatrikulanata II ciklusa studija da će se ispit iz predmeta „Metodologija naučnog istraživanja sa statistikom“ održavati četvrtkom u zadnjoj sedmici svakog mjeseca (31.10.2019., 28.11.2019., 26.12.2019., 30.01.2020., 27.02.2020., 26.03.2020. godine) sa početkom u 15. sati (Kabinet nastavnika).
Ispit iz predmeta „Metodologija naučnog istraživanja sa statistikom“ studenti obavezno prijavljuju 5 dana ranije na e-mail više asistentice mr.Amile Mujezinović: [email protected] ili lično u kabinetu nastavnika (Kancelarija 7 ili 12). Prilikom prijave na ispit, studenti II ciklusa studija OBAVEZNI su u elektronskoj formi asistentici poslati pristupni rad, a na usmeni donijeti printanu verziju. Uputstva za pisanje pristupnog rada mogu se dobiti kod asistentice.

doc.dr.sci. Senad Mehmedinović

About the Author

You may also like these