Obavještenje za studente: Realizacija eNastave

Poštovani studenti,

u skladu sa novonastalom situacijom, te uputstvima Senata Univerziteta u Tuzli, obavještavam vas da ćemo u narednom periodu imati eNastavu.  Sa ciljem nastavka sticanja i unapređenja znanja iz područja edukacijsko-rehabilitacijske nauke, kao i minimiziranja eventualne uskraćenosti nastavnih jedinica, upotrebom informacijske i komunikacijske tehnologije  nastavit ćemo raditi na  jačanju kvalitete ishoda obrazovanja. Također, s ciljem prevazilaženja novonastale situacije, a primjenom eNastave kroz formiranje virtuelne učionice povezat ćemo se u mrežu za razmjenu znanja. Vjerujem da će platforma za učenje u vrijeme pandemije, ali i poslije toga biti od izuzetne važnosti za studente, te vas molim da pročitate uputstva za povezivanje na istu.

Za izvođenje eNastave koristit će se ZOOM platforma koja je lider u modernim video komunikacijama i moguće ga je koristiti uz pomoć različitih uređaja (kompjuter, mobitel, laptop, tablet). Tokom predavanja obavezuju se studenti da uključe svoj mikrofon i kameru, te da po završetku predavanja napuste virtuelnu učionicu.

Prvi od koraka je da ZOOM platformu preuzmete na sljedećoj stranici https://hidayaacademy.com/podrska/download-sekcija/zoom/1

Kada se završi proces instalacije, automatski se otvara prozor ispod:

Idete na opciju „Join a Meeting“, nakon čega dobijate sljedeću sliku:

Samo označite „Remember my name for future meetings“.

Predstavnik studenata će dobiti šifru koju će proslijediti kolegama sa godine, te je unesite u polje „Meeting ID or Personal Link Name“. U polje „Sreen name“ unesite svoje ime i prezime. Kada kliknete na „Join“ tražit će vam se još jedna šifra koju ćete također dobiti od predstavnika studenata. Nakon što unesete šifru, pritisnete OK i u virtuelnoj učionici ste. Više o platformi i detaljnijim uputstvima možete pročitati na https://hidayaacademy.com/podrska/prirucnici/instalacija-i-koristenje-zooma/2

Za sva dodatna pitanja e-mail adresa je [email protected]

NAPOMENA: Obavezuju se predstavnici godina (za predmete „Volonterizam“, „Specifičnosti osoba sa posebnim potrebama i „Istraživanja u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji“) da svi formiraju viber ili neke druge grupe u kojoj će biti svi studenti (ako nemate formiranu) kako bi lakše podijelili šifre koje se dobiju. Predstavnici studenata će pola sata prije planiranog predavanja (prema važećem rasporedu) dobiti neophodne šifre koje prosljeđuju kolegama. Apelujem na studente da se uloguju u tačno vrijeme kada je planirano predavanje. 

Vidimo se na eNastavi!

doc.dr.sci. Senad Mehmedinović

About the Author

You may also like these