Podsticanje dobra i sreće u suočavanju sa pandemijom

Iako živimo u 21. stoljeću kojeg karakteriše napredak tehnologije i civilizacije, ipak su na interpersonalnom nivou prisutna pitanja kako nadjačati negativne emocije strah, tjeskobu, unutarnji nemir  i na kraju kako postići pozitivne, npr sreću. Sreća na dolazi „izvana“, ona je po svojoj prirodi visoko subjektivna, jer individualno svako za sebe najbolje može reći u kojoj mjeri je sretan. Bendžamin Dizraeli je rekao da „Djelovanje neće uvijek donijeti sreću, ali sreća sigurno neće doći bez djelovanja“. Dakle, mi dobrim dijelom, zanemarujući genetske i okolinske faktore, utičemo na našu sreću. U vremenu gdje nas je sve zajedno zadesila pandemija virusa COVID-19, ne smijemo zaboraviti temeljnu istinu vjere, a to je da sve što se događa biva sa Božijom voljom i Božijim određenjem. Allah dž.š. u Kur’anu kaže:  Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive. Korona virus je nešto što nas je zadesilo, a ono što nas zadesi nije nas moglo mimoći i ono što nas je mimoišlo, nije nas moglo zadesiti. Odgovor na pandemiju je prihvatanje, a ne zanemarivanje,  a nakon toga poduzimanje određenih koraka i oslanjanje na Uzvišenog Allaha. Prihvatanje onoga što nas je zadesilo je put do sreće, a sreća je produkt naših misli utemeljenih na spoznaji da smo poduzeli određene korake da bude bolje nama i ljudima koji nas okružuju. U jednoj predaji kada je Muhammed s.a.v.s. vidio kako beduin ostavlja svoju devu bez vezanja, rekao mu je,  parafraziram: „Prvo sveži svoju devu, pa se onda osloni na Allaha“. Dakle, iako je vrijeme korone virusa, to ne znači da čovjek treba biti nesretan, već da treba poduzeti određene aktivnosti koje će biti od koristi kako njemu, tako i zajednici u kojoj živi. Činjenje dobra je uputa Kur’ana gdje Uzvišeni kaže: I dobro činite, Allah zaista, voli one koji dobro čine“. Zato svi mi budimo od onih koji će činiti dobro, pomozimo drugima, jer kako kaže Balić čineći drugima dobročinstvo,  ustvari činimo dobro sebi, jer u tom trenutku osjećamo sreću onih kojima smo dobro učinili. Činjenjem dobra, postajemo sretni,  a benefite sreće na ljudsko zdravlje potvrđuju različita istraživanja koja kažu da se sretne osobe bolje nose sa stresom, imaju jači imuni sistem, generalno zdraviji način života, bolje se nose sa bolom, te imaju manji rizik od srčanih oboljenja.

AKOS.ba

About the Author

You may also like these