Poglavlja u knjigama

Poglavlja u knjigama:

  • Mehmedinović Senad, Šarić Edina. (2014). Metodološki pristupi u istraživanju starosti, nacrti istraživanja, problemi ispitivanja. U: Edina Šarić i sar. Treća životna dob. Bosanska riječ, Tuzla. str. 148-151.
  • Edina Šarić, Dragan Rapaić, Senad Mehmedinović. (2014). Promjene u organizmu tokom starenja. U: Edina Šarić i sar. Treća životna dob. Bosanska riječ, Tuzla. str. 38-52.