Ispitni termini iz predmeta “Metodologija naučno-istraživačkog rada sa statistikom”

OBAVJEŠTENJE O ISPITNIM TERMINIMA
za studente u statusu apsolvenata i imatrikulanata iz predmeta Metodologija naučnog istraživanja sa statistikom

Obavještavaju se studenti u statusu apsolvenata i imatrikulanata II ciklusa studija da će se ispit iz predmeta „Metodologija naučnog istraživanja sa statistikom“ održavati četvrtkom u zadnjoj sedmici svakog mjeseca  sa početkom u 15. sati (Kabinet nastavnika). Pravo na polaganje ispita svakog kalendarskog mjeseca imaju sve generacije studenata do 2020/21.
Ispit iz predmeta „Metodologija naučnog istraživanja sa statistikom“ studenti obavezno prijavljuju 5 dana ranije putem predstavnika koji predmetnom nastavniku šalje konačan spisak.  Prilikom prijave na ispit, studenti II ciklusa studija OBAVEZNI su u elektronskoj formi asistentici poslati pristupni rad, a na usmeni donijeti printanu verziju. Uputstva za pisanje pristupnog rada mogu se dobiti kod asistentice. Radove isključivo pisati prema uputstvima i moraju sadržavati sljedeće naslove: Sažetak, Uvod, Problem istraživanja, Cilj istraživanja, Hipoteze, Metode rada, Uzorak ispitanika, Mjerni instrument, Način provođenja istraživanja, Metode obrade podataka, Rezultati rada i diskusija, Zaključak i Literatura. Literaturu obavezno navoditi prema APA standardima.

About the Author

You may also like these