Pseudologija fantastika – Ne laži sebe i druge

“O Allahov Poslaniče, da li vjernik može biti kukavica?” “Da”, rekao je.
“Da li vjernik može biti škrtac?” “Da”, odgovorio je.
“Da li vjernik može biti lažljivac?” “Ne”, rekao je Poslanik, s.a.v.s.
(Muvveta, Malik, 1832.)

Posmatrajući svakodnevnu komunikaciju i međuljudske odnose, nažalost možemo zaključiti da „Više puta izgovorena laž postaje istina“ ili da „Hiljadu puta ponovljena laž postaje istina“. Ništa nije novo u činjenici da su osobe sklone lažima, što nije dobro za društvo u kojem živimo, ali još opasnije i patološki je da osoba sama sebe uvjeri u laž, odnosno da nekritički vjeruje u svoje tvorevine što se definiše stanjem pseudologija fantastika. Postavlja se pitanje, da li smo mi postali, kako se već sada i u narodu kaže „Patologija“ zato što želimo ostvariti neke ciljeve ili smo pseudo-fantastici jer je to mehanizam odbrane vlastitog JA. Možemo to reći i ovako, ako ja sebe i druge zarazim velikom proizvodnjom neistinitih podataka, odnosno ako laž pretvorim u istinu, onda je to moj mehanizam odbrane kojeg možemo nazvati „Opstanak“ sinonim „Održati se, preživjeti“ ili „Nametak“ od glagola „Nametati se“. Bilo kakvo neprirodno stanje, a u ovom slučaju pseudologija fantastika može biti i posljedica paranoičnog veličanja vlastitih kompetencija i hipohondričnih strahovanja za vlastiti identitet. Sve je to pogubno, kako za osobu, tako i za okolinu, jer pogubne promjene personalnosti utiču na moralno rasuđivanje, a sve je to posljedica, kako navodi Prstačić subjektivne dimenzije egoizma ili patološke želje za posjedovanjem. Zbog toga, laž kao odgovor na datu situaciju treba zamijeniti istinom koja treba biti lijek za stanje u kojem se nalazimo. Na kraju, poruka svima nama da lijek tražimo u riječima Uzvišenog koji kaže: “Allah neće promijeniti stanje jednog naroda sve dok taj narod ne promijeni samoga sebe” (Er-Raad), i „Allah neće ukazati na Pravi put onome koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laže“ (Gafir). Stanje jednog naroda će se promijeniti onda kada pojedinac pobijedi svoj nefs i odnos prema sebi i drugima,a kada pobijedi svoj nefs onda će mu istina biti draža od laži. https://akos.ba/pseudologija-fantastika-ne-lazi-sebe-i-druge/

doc.dr.sc.Senad Mehmedinović

About the Author

You may also like these