Prof. dr. Edina Šarić

edina slikaJedan od većih izazova koji sam imala je opisati u par rečenica ličnost  Senada Mehmedinovića koju krasi prije svega intelektualna širina, elokventnost, blagost, empatija  i ljubav prema čovjeku.  Radi toga, i ne čudi činjenica da je Senad Mehmedinović za životni poziv odabrao Somatopediju. Putevi mog i Senadovog života su se ukrstili tačno prije petnaest godina  u vrijeme dok je on otkrivao prve bunare znanja o poticanju potencijala čovjeka kome je život ispisao ograničenje, gubitak zdravlja, dijelova tijela… Imala sam sreću i privilegiju od tada pa do današnjeg dana pratiti njegovo svakodnevno  traganje za izvorima znanja i spoznaja. U svakom profesionalnom koraku mobilizira sve raspoložive  fizičke, psihičke, materijalne i duhovne resurse na unapređenju društvenih struktura koje reflektira u stručne i naučne radove. Njegovi brojni stručni i naučni radovi  govore o istraživaču izrazite multi i transdisciplinarnosti raskošne inspiracije i tragalačkog zanosa.

Njegov  predani stručni i istraživački rad obojen entuzijazmom, vjerom, etičkim kodeksima je najsvjetliji primjer odgovornosti mlade osobe prema društvenoj zajednici u kojoj živi,  ali i motivacija najvećem kapitalu naše  zemlje, mladim ljudima-studentima sa kojima je svakodnevno u kontaktu i prenošenju znanja.

Pozamašna je lista objektivnih pokazatelja da dr. sc. Senad Mehmedinović svojim djelima, kao i sveukupnim ljudskim, naučnim i društvenim stvaralaštvom zrači poput velike zvijezde životne radosti, sreće, zadovoljstva obasjavajući sve oko sebe u uslovima zdravlja, bolesti, liječenja i edukacije i da će ostaviti značajan i dalekosežan doprinos u domenu akademske, pedagoške i naučne organizacije.

About the Author

You may also like these