Seminar “Položaj žena sa invaliditetom u društvu”

U Kampusu Univerziteta u Tuzli 24. oktobra 2023. godine članice Foruma žena sa invaliditetom Tuzlanskog kantona, osnovanog u okviru projekta “Ovdje sam – Vidljiva & Ponosna”, održale su seminar: “Položaj žena sa invaliditetom u društvu” pred oko 50 studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Tuzla. Aktivnost je realizovana u saradnji sa prof. dr. Senadom Mehmedinovićem i ovo je bila prilika da članice Foruma predstave studentima izazove, diskriminaciju s kojom se suočavaju, kao i postignuća djevojaka i žena sa invaliditetom u našoj zajednici. Kroz aktivnu diskusiju, sa studentima se razgovaralo o potrebi osiguravanja uslova i pružanja doprinosa uključivanju i poboljšanju položaja žena sa invaliditetom. Panelistice su naglasile važnost inkluzije i jednakih prava za sve, te iz svojih životnih primjera, potrebu za osnaživanjem žena sa invaliditetom, kako bi ostvarile svoje potencijale u društvu. Zaključeno je da svi zajedno moramo nastaviti raditi na stvaranju inkluzivnog društva gdje svaka žena, bez obzira na invaliditet, može ostvariti svoje snove i ciljeve.
Zahvaljujemo se prof.dr. Vesni Mikić Bratovčić i prof.dr. Senadu Mehmedinoviću na podršci i dugogodišnjoj saradnji.

About the Author

You may also like these