Studijska posjeta i potpisivanje Sporazuma o saradnji sa dnevnim centrom za rehabilitaciju djece i mladeži “Mali dom”, Zagreb

Dana, 09.12.2022. godine studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta  posjetili su Centar za rehabilitaciju djece i mladeži “Mali dom”, Zagreb. Centar “Mali dom” gradska je ustanova koja djeluje kao dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži posvećena ostvarenju što ispunjenijeg i sadržajnijeg života djece s višestrukim teškoćama i oštećenjem vida tako što u poticajnom i pozitivnom okruženju pruža usluge koje potiču razvoj sposobnosti svakog djeteta s ciljem njegovog samoostvarenja. Studenti su se od strane ravnateljice Tatjane Petrović Sladetić, te saradnica Snježane Seitz i Martine Celizić upoznali sa uslugama koje pruža Mali dom i to procjene i savjetovanja, rane intervencije, dnevnog programa, kao i edukativnih programa koje nude.

Prilikom posjete potpisan je i Sporazum o saradnji između Eukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i centra “Mali dom”.

Pored centra “Mali dom” studenti su posjetili i Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb koji je Javna ustanova za organizovanje i izvođenje profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom. Osnivači Centra su Republika Hrvatska sa osnivačkim udjelom od 40% i Grad Zagreb sa osnivačkim udjelom od 60%. Glavna zadaća Centra za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb je uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada, odnosno olakšavanje njihovog integriranja u sve tokove društva. Studenti su imali priliku razgovarati sa korisnicima usluga, te vidjeti kako je na praktičan način organizovan rad Centra u smislu sprovođenja definisanih mjera i aktivnosti. Sa djelatnostima Centra, studente je upoznao rukovodilac Odjela za rad sa poslodavcima Darko Sobota.

U posjeti Centrima ispred Edukacijsko-rehabilitacijskog fakuleta bili su prodekan za nastavu prof.dr.Edina Kuduzović, te nastavnici prof.dr.Edina Šarić, prof.dr.Amela Teskeredžić, prof.dr.Senad Mehmedinović, kao i viša asistentica dr sci.Hurma Begić.

About the Author

You may also like these