PREDSTAVLJENI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI ODOBRENI PO KONKURSU FMON

Javno predstavljanje projekata odobrenih po Konkursu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini održano je u petak, 18.11.2021. godine u Sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli.

Voditelji projekata predstavili su svoje projekte kroz izlaganja kojima su obuhvatili predmet, cilj i metodologiju istraživanja, hipotezu, očekivane rezultate, te podatke o članovima projektnog tima.

Profesori sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prof.dr.sci.Lejla Kuralić-Čišić i prof.dr.sci.Senad Mehmedinović u svojstvu voditelja prezentovali su projekte “Dijagnostičko-interventni program prevencije poremećaja u ponašanju djece i adolescenata na području FBiH” i “Uticaj pandemije COVID-19 na percipiranu socijalnu podršku i mentalno zdravlje osoba s invaliditetom”.

About the Author

You may also like these