Saradnja sa fakultetom iz Heidenheim-a(Die Duale Hochschule Baden-Württemberg – DHBW)

Dana, 06.03.2023. godine profesori sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prof.dr.Vesna Bratovčić, prof.dr.Amela Ibrahimagić i prof.dr.Senad Mehmedinović uspostavili su saradnju i ugostili prof.dr. rer. nat. Sujata Huestegge sa studentima koji dolaze sa  državnog dualnog fakulteta Baden-Württemberg (DHBW) Heidenheim. Cilj posjete i saradnje je razmjena znanja i iskustva između dvije zemlje, a koja se ogleda prije svega u obrazovanju kadra iz područja logopedije i okupacione terapije. Stim u vezi u rektoratu Univerziteta u Tuzli održano je predavanje od strane prof.dr.Huestegge koja je prezentovala rad Fakulteta kao i programe koji se nude u sklopu istog. Nakon prezentacije, upriličena je posjeta centru “Koraci nade”, kao i posjeta Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Ispred centra “Koraci nade” prisutne je pozdravila koordinatorica Jasmina Krivošija nekon čega je bilo upriličen obilazak Centra, te je održan zajednički sastanak na kome se govorilo u ulozi edukatora-rehabilitatora, kao i drugih stručnjaka koji se bave populacijom osoba sa invaliditetom. Nakon toga, upriličena je posjeta Kliničkom centru gdje se u ime Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju obratio gostima prim.dr.Emir Halilbegović, načelnik, kao i dr.sci.Lejla Matović (Kabinet za okupacionu, radnu terapiju i somatopedski tretman). Nakon pozdravne riječi načelnika Klinike, dr.sci.Lejla Matović je kolege sa Njemačkog fakulteta upoznala sa odjeljenjima unutar Klinike, nakon čega su studenti mogli vidjeti i prisustvovati jednom edukacijsko-rehabilitacijskom tretmanu u kliničkim uslovima. Nakon obilaska Centra i Klinike, održao se završni sastanak u Centru za kulturu (Dom književnosti) gdje su se razmijenila mišljenja o viđenom, te je dogovorena buduća saradnja.

About the Author

You may also like these