Povodom 3.decembra održano predavanje za članove Vijeća roditelja OŠ “Solina”

Povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u JU OŠ “Solina” Tuzla, na poziv direktorice škole Merite Horozić održano je predavanje za članove Vijeća roditelja od strane profesora sa Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta doc.dr.sci Senada Mehmedinovića.
Prof. Senad je naglasio bitnost prepoznavanja i poštivanja različitosti i potrebe za pružanjem jednakih mogućnosti za obrazovanjem, porodicu, zapošljavanje, dom i zdravlje.
Predstavnici Vijeća roditelja mogli su na direktnim primjerima iz prakse da se upoznaju sa problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom.
Tokom izlaganja prof. Mehmedinović je koristio pozitivne ali i one manje pozitivne primjere kako bi dočarao životni put i značaj prihvatanja ovih osoba u širu društvenu zajednicu. Skrenuo je pažnju na promoviranje razumijevanja problema invaliditeta i mobilisanja podrške za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Cilj je potpuno i jednako uživanje ljudskih prava i učešća u društvu. Roditelji su pokazali veliki interes za tematiku ali i potrebu za češćim edukacijama, a sve u interesu dobrobiti djeteta.
Preuzeto sa bhreporter

About the Author

You may also like these