Inicijativa za formiranje Ureda za pitanje osoba s invaliditetom

Na 15. Redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzle, održane 30.05.2022. godine doc.dr. Senad Mehmedinović je podnio inicijativu da Gradonačelnik u skladu sa Statutom (član 41) krene u proceduru izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji gradskih službi kojim će se utvrditi nova organizacija Službe za kulturu, sport mlade i socijalnu zaštitu na način da se pri istoj formira Ured za pitanja osoba s invaliditetom, te da se predvidi zapošljavanje osobe s invaliditetom.

About the Author

You may also like these