Posjeta Švedskoj

U periodu od 08.05 – 12.05.2022. godine prodekan za nastavu i studentska pitanja prof.dr.Edina Kuduzović, doc.dr.sci.Senad Mehmedinović, pomočnik generalnog sekretara Univerziteta u Tuzli Senada Karajbić i saradnik u zvanju asistenta na Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetu Benjamin Avdić boravili su Švedskoj. Posjeta je bila u sklopu projekta “Social and Emotional Skills Development in Early Childhood Education and Care in Europe” (EU-SELF). U sklopu posjete, održani su treninzi, te su prezentirane aktivnosti razvoja socio-emocionalnog programa. Također, prisutnima je prezentirana organizavija predškolskog obrazovanja u Švedskoj, kao i program pod nazivom ” Zajednice koje brinu”. U toku posjete bila je organizovana posjeta predškolskoj ustanovi u Malmeu, te je prezentovana strategija socijalnog razvoja.

About the Author

You may also like these