Stručna konferencija “Osobe sa invaliditetom u sistemu socijalne zaštite – prikaz modela Njemačke i Bosne i Hercegovine“

U periodu od 28.06 do 01.07.2016. godine bila je upriličena studijska posjeta studenata sa Univerziteta u Siegenu na čelu sa prof.dr.Johanes Schädler. Tokom studijske posjete, od strane Međunarodnog foruma solidarnosti “EMMAUS” i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerzoteta u Tuzli organizovana je stručna konferencija pod nazivom “Osobe sa invaliditetom u sistemu socijalne zaštite – prikaz modela Njemačke i Bosne i Hercegovine“. Tom prilikom Prof. Dr. Johannes Schädler, Univerzitet Siegen, Njemačka  prisutne je upoznao sa njemačkim sistemom funkcionisanja servisa za podršku osobama s invaliditetom, dok je o sistemu socijalne zaštite osoba sa invaliditetom u BiH u kontekstu trenutnog stanja i perspektive govorio dr.sc. Senad Mehmedinović.

About the Author

You may also like these