Održana konferencija o asistivnoj tehnologiji i komunikaciji

U periodu od 12.09-15.09.2017. godine u Zagrebu je održana konferencija o naprednoj tehnologiji za djecu sa teškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom. Na konferenciji su ukupno učestvovala 32 predavača iz 9 zemalja, te je bilo preko 850 gostiju.

ATAAC konferencija u Zagreb dovodi vrhunske svjetske stručnjake, te korisnike asistivne tehologije i potpomognute komunikacije, a primarni cilj joj je razmjena znanja i iskustva. Za vrijeme konferencije svakog dana su održavane radionice u trajanju od 60 minuta. Također, na konferenciji su bili izloženi posteri terapeuta koji u svom radu koriste asistivnu tehnologiju (AT) i/ili se bave potpomognutom komunikacijom (AAC). Program je podijeljen na način da se prvi dan govorilo o djeci sa teškoćama u razvoju: porodica, obdanište, škola., drugi dan je bio vezan za ranu intervenciju, rehabilitaciju i bolnice, dok je treći dan bio posvećen asistivnoj tehnologiji za samostalan život i učenje. Tokom programa bile su realizovane interaktivne radionice

1. Neil Hansen: Smartboxovi alati za interaktivno učenje, potpomognutu komunikaciju i neovisno življenje: Look to Learn i Grid 3
2. Magnus Sundelin i Kaveh Vefagh: Novi Tobii Dynavox proizvodi za potpomognutu komunikaciju i pristup računalu
3. Hugo Renken i Ines Delzotto: Resursi za učionicu – Clevy tipkovnica za olakšani pristup računalu i programski paket za učenike s disleksijom
4. Uli Ehlert: Rehadapt stalci za montažu komunikacijskih pomagala
5. Glen Dobbs: Modularni komunikator Logan ProxTalker
6. David Hofer: IntegraMouse Plus i Lifetoolov softver za djecu s teškoćama u razvoju
7. Dave Gilbert i Tim Robson: Pristup računalu i komunikacija
8. Ian Bean i Dušan Bursać: Inkluzivna učionica i interaktivne ploče
9. Klara Popčević, Ivana Rašan, and Monika Rosandić: ICT-AAC aplikacije i mogućnosti za primjenu potpomognute komunikacije

Na konferenciji su sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli prisustvovali prof.dr.sc.Edina Šarić, prof.dr.sc.Vesna Bratovčić, prof.dr.sc.Amela Teskeredžić, prof.dr.sc.Lejla Junuzović-Žunić, doc.dr.sc.Senad Mehmedinović i mr.Silva Banović, v.asistent.

About the Author

You may also like these